Hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait. JELENTÉS Az EU és Kína: kiegyenlítetlen kereskedelem? - A/


A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Megnyitom a Jogtárban Jelen dokumentum a jogszabály 1.

A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek.

A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása.

К тому времени все уже рухнет. Джабба открыл рот, готовый что-то сказать, но тут его буквально парализовал душераздирающий крик. Все повернули головы к Сьюзан Флетчер, которая выпрямилась и поднялась со стула. Лицо ее побелело, глаза не отрываясь смотрели на застывший кадр, демонстрировавший неподвижное тело Дэвида Беккера, залитое кровью, брошенное на пол мини-автобуса.

Az intézkedések az egyes termékkategóriákra vonatkozó vámkontingensek rendszeréből állnak, és a vámkontingensek meghatározására olyan szinten került sor, amely biztosítja a behozatal zavarának minimalizálását és a kereskedelmi partnerektől származó behozatal hagyományos szintjének fenntartását.

Az első szakaszban mintegy 90 beadvány érkezett a Bizottsághoz. A második szakaszban az hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait feleknek lehetőségük nyílt arra, hogy reagáljanak a többi fél eredeti beadványára. A Bizottsághoz további 30 beadvány érkezett.

A következtetéseket hat alszakaszban mutatjuk be. Az első a Covidvilágjárvány gazdasági hatásaival 3.

A Covidvilágjárvány hatásai az uniós acélpiacra és a hatályos védintézkedésekre Az érdekelt felek észrevételei 10 A Bizottsághoz mintegy beadvány érkezett a Covidvilágjárvány gazdasági hatásaival és a járványnak a hatályos védintézkedésekre kifejtett hatásaival kapcsolatban.

A beadványok nagy többségét exportőrök, importőrök, felhasználók és kereskedők nyújtották be. Több exportáló ország, továbbá az uniós acélgyártó iparban a továbbiakban: uniós gazdasági ágazat működő ágazati szövetségek hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait az acél továbbfelhasználói is nyújtottak be beadványokat.

hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait

Ezen észrevételek szerint a vámkontingensek csökkentése nem csupán a behozatal de facto tilalmát és ennélfogva a WTO-szabályok megsértését jelentené, hanem az Unió érdekével is ellentétes lenne, mert nem venné figyelembe a továbbfelhasználói piacok érdekét, ahol a csökkentés rendkívül károsan hatna az acélt igénylő gyártási folyamatokra.

Emellett több fél hangsúlyozta, hogy a vámkontingensek kezelésének további változásai teljes mértékben indokolatlanok lennének, és úgy vélte, hogy hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait fel nem használt kontingensek egyik negyedévről egy másik negyedévre történő átvitelének megszüntetése tovább erősítené az intézkedések korlátozó jellegét, megsértve a Hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait.

Sok fél kiemelte, hogy a Covidvilágjárvány hatása még bizonytalan, nehezen megjósolható, és az acélhoz kötődő egyes alágazatokban eltérő lesz. Néhány fél ezért a kiigazítások elhalasztását javasolta addig, amíg egyértelművé nem válnak a hatások, és figyelmeztetett arra, hogy a vámkontingensek szintjének csökkentése veszélyeztetné a már megkötött beszállítói szerződéseket.

A Bizottság álláspontja 12 Amikor a Bizottság októberében elfogadta az uniós acélipari védintézkedéseket érintő első kiigazításcsomagot, az acélipari előrejelzések szerint a globális gazdaság fokozatos lassulása miatt csökkenő kereslet volt várható. A liberalizálás ütemének a növekedés lassulására vonatkozó előrejelzéshez való igazításán túl a Bizottság több más kiigazítást is bevezetett a hagyományos kereskedelmi forgalom fenntartása, valamint annak megelőzése érdekében, hogy a bizonyos származási hely szerinti kivitel kiszorítson másokat az intézkedések keretében elérhető vámkontingensek használata során az egyre romló gazdasági helyzetben.

 • JELENTÉS Az EU és Kína: kiegyenlítetlen kereskedelem? - A/
 • Hogyan lehet gyorsan gyorsan sok pénzt keresni
 •  - Они ничего не найдут.
 • Videó tanfolyam az online pénzkeresésről
 • A koronavírussal kapcsolatos nemzetközi gazdasági hírek
 • Hogyan lehet gyorsan 10 dollárt keresni
 • Я сказал ей, что даю пятьдесят, но она хотела .
 • Если все сложится нормально, она скоро выяснит местонахождение Северной Дакоты, и Стратмор конфискует ключ.

A hatóságok a világjárvány kitörése óta első negyedévében világszerte szigorú korlátozásokat rendeltek el, hogy mérsékeljék vagy felszámolják a betegséget, és ezek nagy áldozatokat követeltek.

A lezárási és korlátozási intézkedések gazdasági hatásai azonnaliak és súlyosak voltak. A gazdasági sokk nagysága és súlyossága rendkívül jelentős az eredmények, az állóeszköz-felhalmozások, az elbocsátások és a kereslet terén. Ez a csökkenés valamennyi jelentősebb ipari ágazatban megfigyelhető, és teljes mértékben megszűntek a megrendelések.

Az acél iránti kereslet fent említett, tartós csökkenése valószínűnek tűnik, és a globális acélfelhasználók időszakosan kiigazított beszerzőmenedzser-mutatójának olyan összágazati mutató, amely pontos áttekintést kíván adni a gyártók mint intenzív acélfelhasználók működési viszonyairól alakulása is megerősíti. A tendencia várhatóan csak a második negyedév végén fordulhat meg, és nagyon kevés országban fokozódhat a tevékenység, hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait egyáltalán sor kerül erre.

Az Európai Bizottság Az uniós gazdaság ezért végéig várhatóan nem ellensúlyozza maradéktalanul a válság miatt elszenvedett veszteségeit. A Bizottság EU-ra és euróövezetre vonatkozó növekedési előrejelzései a Először is, ebben a szakaszban nehéz egyértelműen megjósolni a nemzeti iparok, valamint a belföldi és nemzetközi ellátási láncok által elszenvedett károk mértékét. Másodszor, nem kizárt, hogy az év későbbi részében új hullámban támad a vírus, mivel a korlátozások lazítására fokozatosan kerül sor, ami a lezárások és a korlátozó intézkedések egymást követő újabb és újabb bevezetését eredményezheti, és ez már az elején megakadályozhatja a fellendülést, és tartósabb károkat okozhat.

A Bizottság szerint ezért a védintézkedések második felülvizsgálata keretében végzett kiigazítások kidolgozásakor gondosan figyelembe kell venni a Covidvilágjárvány gazdasági hatásait.

Ugyanakkor a jelenlegi gazdasági helyzetben kiigazítások hiányában tovább fognak súlyosbodni ezek a hatások. Ezt nemcsak a világjárvány egyes országokban való alakulása befolyásolja, hanem a nemzeti gazdaságok szerkezete és a helyreállítási szakpolitikák révén történő reagálásra való képessége is.

Ez valós kockázat, mert az exportőrök kétségbeesetten próbálnak majd nagyobb részesedéshez jutni egy kisebb piacon, hogy a kárpótolják magukat a csökkent keresletre visszavezethető abszolút értékesítési veszteségekért.

Az első kiigazítás az országspecifikus vámkontingensek negyedéves, semmint éves igazgatása. Ez a kiigazítás, miközben fenntartja a termékkategóriánkénti teljes mennyiséget, biztosítani fogja az állandóbb behozatalt, és minimalizálja az indokolatlan importnövekedés kockázatát az intézkedések fennmaradó időtartama alatt.

A bingó indikátor bináris opciók kiegészítő kiigazítás az országspecifikus kontingensekkel rendelkező országok maradványkontingensekhez való hozzáférésének rendszerét finomítja. Ez a kiigazítás adott esetben elkülöníti a maradványkontingens használatát az olyan kisebb exportáló országok számára, amelyek jelenleg a vámkontingensek ezen globális csoportjába tartoznak, és minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy az országspecifikus kontingensekkel rendelkező exportőrök kiszorítsák őket.

A vámkontingensek szintje és felosztása 28 Ebben a szakaszban a Bizottság értékelte, hogy megfelelő-e a vámkontingensek jelenlegi szintje és felosztása, beleértve a kezelésüket. Az érdekelt felek észrevételei 29 Az érdekelt felek többsége észrevételeket nyújtott be a felülvizsgálat ezen szempontjából kapcsolatban.

Considerando que los desequilibrios de hoy en día siguen siendo resultado, en primera lugar, de una falta de competitividad y de ahorro público y privado en los países deficitarios, y de un gran ahorro, acompañado de falta de demanda, en los países excedentarios; que actualmente estos desequilibrios son de mayores dimensiones y, debido al alto nivel de globalización y al volumen de los movimientos de capital, plantean nuevas demandas en materia de gobernanza mundial y suponen un reto para las estructuras de los mecanismos institucionales existentes europarl. Considerando que la falta de mecanismos y redes adecuados, así como de comunicación y cooperación entre quienes ofrecen formación y las autoridades nacionales, la insuficiencia de las normas institucionales vigentes y la limitación de los créditos necesarios que se registran en muchos casos en los Estados miembros obstaculizan la aplicación de un aprendizaje permanente eficaz, la interconexión de la educación universitaria y el empleo así como la mayor rapidez de difusión de los conocimientos científico-tecnológicos entre los trabajadores y el uso eficaz de los conocimientos y competencias adquiridos europarl.

Közülük sokan - elsősorban exportáló gyártók, harmadik országok kormányai, felhasználók és importőrök - kérték a vámkontingensek szintjének emelését vagy a felosztási rendszer módosítását a számukra releváns termékkategóriákban. A kérések között szerepelt a vámkontingensek szintjének kiszámítására vonatkozó referencia-időszak módosítása a magasabb kontingens érdekében.

Az uniós gazdasági ágazat mindenekelőtt kérte a vámkontingensek negyedéves alapon történő kezelését, valamint azt, hogy az egyik negyedévben fel nem használt mennyiségek ne legyenek átvihetők a következő hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait. Sok érdekelt fél határozottan ellenezte ezt a kérést, és azzal érvelt, hogy ez nem felel meg a WTO-szabályoknak, és indokolatlan hatást gyakorolna az uniós továbbfel-használói iparra.

A Bizottság álláspontja 31 A Bizottság megállapítja, hogy az intézkedések második évének utolsó negyedében is a Az időszak több mint háromnegyedének elteltével a vámkontingensek felhasználása terén megfigyelhető ütem és tendencia alapján, illetve a 3.

Ellenkezőleg, a behozatallal kapcsolatos legfrissebb tendenciák és a keresletre vonatkozó kilátások arra utalnak, hogy az időszak végéig, vagyis Továbbá, ahogy a felülvizsgálatról szóló első rendelet 15 preambulumbekezdésében szerepel, az intézkedések első évében, amikor a piaci helyzet stabilabb, a kereslet pedig fenntartható volt a jelenlegi helyzethez képest, körülbelül 3,2 millió tonna vámmentes kontingens maradt felhasználatlan.

hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait

Ellenkezőleg, ahogy a 3. Végezetül, a Bizottság azt is megállapítja, hogy a vámkontingensek kiszámításához használt referencia-időszak a végleges rendelet által kezdettől fogva meghatározott intézkedések kidolgozásának egyik pillére, és a felülvizsgálat hatálya nem terjed ki az intézkedések alapvető felépítésének lényegi módosítására. A célja ehelyett annak értékelése, hogy szükség van-e a vámkontingensek kezelésének kiigazítására.

A Bizottság ezért elutasítja ezeket a kéréseket. Ezek a kiigazítások egyrészt horizontális jellegűek, másrészt adott termékkategóriákra vonatkoznak. Horizontális kiigazítás: Valamennyi országspecifikus kontingens negyedévi kezelése 35 A felülvizsgálat arról tanúskodott, hogy számos exportáló ország továbbra is rendkívül agresszív exportálási magatartást mutatott több termékkategóriában az intézkedések második évében.

Ezek az országok szokatlanul gyorsan kimerítettek több éves országspecifikus kontingenst vagy azok többségét néhány esetben mindössze az időtartam kezdetétől számított néhány hónapon belül. Egy éves országspecifikus kontingens már az intézkedések második évének legelső napján kimerült. Ez a beáramlás végül lelassult az időszak utolsó negyedévének kezdetéig, amikor a behozatal ismét csúcsot döntött, és ez egybeesett azzal, hogy az országspecifikus kontingenssel rendelkező országok vámmentesen felhasználhatták a rendelkezésre álló maradvány-vámkontingenseket.

A Bizottság szerint ez a magatartás jelentős egyensúlyhiányhoz vezet, és akadályozza a piac zökkenőmentes működését.

 • jelentenek vmit. - Traducción al español – Linguee
 • Q opton bináris opciós kereskedési platform
 •  Разумеется.
 • Bináris opciók demotivátorok
 • JELENTÉS Az EU és Kína: kiegyenlítetlen kereskedelem? - A/
 • Bitcoin hash funkció
 •  - Не думаю, что он знал, что имеет дело с вирусом.
 •  - «Цифровая крепость» сразу же станет всеобщим стандартом шифрования.

Az exportőrök - ilyen kivételes körülmények között - rendkívül agresszív és opportunista magatartást fognak tanúsítani a versenytársakkal szemben a kieső értékesítés pótlására.

Az ilyen opportunista kereskedelmi magatartás kockáztatja leginkább a védintézkedések megfelelő működését, mert nagyon súlyos zavarokat okozna a piacon, és - korrekciós intézkedések hiányában - azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlanul kiszorítja a hagyományos kereskedelmi forgalmat és a hazai termelést, amivel veszélyezteti a védintézkedések hatékonyságát.

Az időbeli korlátozások bevezetése akkor olyan szükségtelen és terhes igazgatási lépésnek tűnt, amely akadályozza a piac szokásos működését. Ezek a zavarok nemcsak ellentétesek lennének a legtöbb exportáló ország érdekeivel, hanem rendkívül károsan befolyásolnák az uniós acélipar gazdasági helyzetét, veszélyeztetve ezzel az intézkedések hatékonyságát.

Ez a kiigazítás biztosítani fogja az állandóbb behozatalt, és minimalizálja annak jelenleg nagyon magas kockázatát, hogy az exportőrök opportunista magatartása ellentétes legyen a többi piaci szereplő jogos érdekeivel az intézkedések következő időszakában Ez a kiigazítás lehetővé fogja tenni, hogy a kereslet fellendülésekor egyenlőbb versenyfeltételek mellett versenyezzenek azok az uniós és harmadik országbeli termelők is, amelyek tevékenységét a Covidvilágjárvány jelentősen korlátozta, és amelyek másokhoz képest később folytathatták tevékenységüket a korlátozásokat követően.

Az átviteli mechanizmus fenntartása biztosítja, hogy a vámkontingensek felhasználása alkalmazkodhasson a kereslet alakulásához az év során anélkül, hogy indokolatlan piaci zavarokat okozna.

Az egyes termékkategóriákat érintő kiigazítások a 1. Kivételt jelentett az egyébként előnyben részesített, szinte minden más termékkategória esetében alkalmazott rendszer alól, amelynek értelmében a korábbi nagyobb beszállítókra országspecifikus kontingensek, a többi beszállítóra pedig maradványkontingensek vonatkoztak.

A Bizottság álláspontja 45 A felülvizsgálat számos olyan fejleményt tárt fel, amely alapján a Bizottság szükségesnek tartja a vámkontingensek kezelésének kiigazítását ebben a termékkategóriában. Először is, a vizsgálat megerősítette, hogy ebben a kategóriában a kontingensek felhasználása következetesen és meredeken csökkent az időszak egészében lásd a lenti 1.

Továbbá, a Ez mindössze hat héttel a negyedév vége előtt több mint 3 millió tonna fel nem használt vámkontingenst jelent. Ezért ebben a termékkategóriában a behozatallal amely a védintézkedések hatálya alá tartozó 26 termékkategóriában a korábbi behozatal körülbelül egyharmadát teszi ki kapcsolatos tendencia fontos mutatója annak, hogy az uniós acélpiacon jelenleg meredeken zuhan a kereslet.

Ennek megfelelően a Bizottság úgy határozott, hogy nem folytatja a vámkontingensek kivételes globális kezelését ebben a termékkategóriában, és az országspecifikus és maradványkontingensek szokásos vegyes rendszerét alkalmazza, csakúgy, mint szinte minden más termékkategória esetében.

Az ilyen vámkontingensek kezelése a 3. Ezért az Unió általános érdeke, hogy ebben a termékkategóriában ezt a rendszert alkalmazzák, amint megteremtődnek a feltételei. Először is, Ennek eredményeképpen ebben a kategóriában az öt legnagyobb exportáló ország közül négyre jelenleg eltérő kereskedelmi intézkedések vonatkoznak.

Ezek az országok ezért várhatóan nem fogják fenntartani a korábbi szinten az Unióba irányuló kivitelüket. Az érdekelt felek észrevételei 52 Néhány érdekelt fél arra kérte a Bizottságot, hogy vezesse be a maradványkontingens felső korlátozását ebben a kategóriában. Egyéb érdekelt felek azt kérték, hogy a Bizottság a nagyon alacsony felhasználású országspecifikus kontingensek mennyiségét csoportosítsa át a maradványkontingensek közé.

Ez a kiigazítás biztosítani fogja, hogy a hatályos intézkedések ne befolyásolják a hagyományos kereskedelmi mennyiséget, és az uniós felhasználók szükség esetén kellően rugalmasan válasszanak másik származási helyet.

Az érdekelt felek észrevételei 56 Egyes érdekelt felek változásokat kértek ebben a kategóriában. A felek mindenekelőtt az országspecifikus és maradványkontingenseket ötvöző rendszerre való hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait kérték.

A koronavírussal kapcsolatos nemzetközi gazdasági hírek

Néhány fél emellett azt is kérte, hogy az ebbe a kategóriába tartozó termékek sajátosságainak hatékonyabb figyelembevétele érdekében osszák két alkategóriára ezt a vámkontingenst. Ezzel szemben ebben a termékkategóriában a vámkontingensek tényleges felhasználása arról tanúskodik, hogy egyes országok egyre inkább nem a nagyobb mérnöki projektekben használt terméktípusok kivitelére használják fel őket a hagyományos kereskedelmi forgalmon túl néhány esetben tízszeres növekedésről van szó más piaci szereplők mind belföldi szereplők, mind exportáló országok kárára.

Következésképpen a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a vámkontingensek kezelésének jelenlegi rendszere indokolatlan kiszorításhoz vezetett.

A fenti helyzet hatékony kezelésének legmegfelelőbb módja a kategória két részre osztása az alábbiak szerint: az első alkontingensbe A felosztás egyszerű, és nem jelent aránytalan terhet a vámhatóságok számára.

hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait

A felosztás biztosítja, hogy az intézkedések fennmaradó időtartama alatt bármely nagyszabású uniós mérnöki projektben rendelkezésre álljon a szükséges mennyiség, amelyet ellenkező esetben más terméktípusok kiszorítanának.

Az ilyen egyensúlyhiány ellentétes az uniós érdekkel és azzal a célkitűzéssel, amely szerint a védintézkedések keretében a mennyiség és a származási hely tekintetében a lehető leginkább fenn kell tartani a hagyományos kereskedelmi forgalmat.

B termékkategória keretében behozott gépjárműacélok elkülönítésére. A Bizottság ennek megfelelően újra fogja értékelni e kérdéseket az érdekelt felek észrevételein és javaslatain, valamint e termékkategóriát érintő egyéb fejleményeken alapuló jövőbeli felülvizsgálat keretében. Az érdekelt felek észrevételei 65 Az ezzel a kategóriával kapcsolatban észrevételeket benyújtó érdekelt felek általában véve egyetértettek annak fontosságában, hogy fenn kell tartani a gépjárműipari felhasználásra szánt acél szükséges importmennyiségét.

Ennek érdekében különböző kéréseket nyújtottak be. Az érdekelt felek emellett kérték a 4. A kategóriába tartozó fel nem használt vámkontingens-mennyiségek átcsoportosítását a 4.

hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait

Végezetül, néhány érdekelt fél azt kérte a Bizottságtól, hogy dolgozzon ki alternatív, de ugyanazt a célt szolgáló felhasználási hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait, sőt, vezesse be újra a felhasználási mechanizmust, ugyanakkor mások nyíltan ellenezték annak visszaállítását.

A Bizottság elemzése 66 Először is, a Bizottság továbbra is úgy véli, hogy célszerű lenne a 4. B kategória keretében behozott gépjárműipari felhasználásra szánt acél lehetőség szerint további elkülönítésére vonatkozó lehetőségek feltérképezése. Ennek megfelelően a Bizottság részletesen értékelte a beérkezett javaslatokat, és az alábbi következtetéseket vonta le.

A Bizottságnak nem állt rendelkezésére olyan bizonyíték, amely arra utalna, hogy a visszavonáshoz vezető körülmények megváltozása miatt hatékony megoldás lenne egy ilyen mechanizmus újbóli bevezetése.

A Bizottság ebből kifolyólag nem tartja célszerűnek a felhasználási mechanizmus újbóli bevezetését. A Bizottság - a felhasználási mechanizmussal kapcsolatos tapasztalatok alapján - emlékeztet rá, hogy ebben a termékkategóriában a hatékony alternatív mechanizmus alkalmazásához elengedhetetlen, hogy a gépjárműipar teljes ellátási láncának valamennyi szereplője egyhangúlag elkötelezze magát a tagállami együttműködés mellett, hogy ezzel biztosítsa a mechanizmus működőképességét.

A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy a javasolt alternatív elkülönítési mechanizmusok egyike sem mobilizálta a résztvevők többségét ahhoz, hogy sikerre lehessen számítani. A Bizottság utal annak az érdekelt félnek a konkrét helyzetére, amely áprilisának végén egy uniós tagállam hatóságaitól megkapta a felhasználási engedélyt.

hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait

A Bizottság sajnos nem tudja hatékonyan úgy kezelni a vámkontingenseket, hogy azok csak egyetlen vállalatra vonatkozzanak. B kategóriában a vámkontingensek felhasználásának vizsgálatakor a Hogyan lehet meghatározni a kereskedelem egyensúlyhiányának határait megállapította, hogy rendkívül nagy behozatalra került sor az uniós piacon, amikor Ez a helyzet hasonlít a Ebben a tekintetben több érdekelt fél továbbra is figyelmeztette a Bizottságot, hogy az érintett mennyiség nagy része nem szolgálná az uniós gépjárműipar érdekeit.

Ezekkel az állításokkal kapcsolatban a Bizottság megállapítja, hogy egyetlen más érdekelt fél sem vitatta a vonatkozó beadványokat. Továbbá, a Bizottság emlékeztet rá, hogy a kijátszások feltárására irányuló vizsgálatot folytat az ebbe a kategóriába tartozó, a Kínai Népköztársaságból származó behozatallal kapcsolatban, mert kellő bizonyíték áll rendelkezésre, amely alátámasztja azokat az állításokat, melyek szerint a 4.

B kategóriába tartozó behozatal valójában nem felel meg ennek a termékkategóriának. Ezt a kiigazítást a 3.

Az ilyen mechanizmus annak elkerülésére irányul, hogy a maradványkontingensek mennyisége esetleg felhasználatlan maradjon. Az érdekelt felek észrevételei 74 A jelenlegi felülvizsgálat keretében sok érdekelt fél nyújtott be észrevételeket és javaslatokat olyan állítólagos kiszorító hatásokkal kapcsolatban, amelyek számos termékkategóriában megfigyelhetők.

Néhány fél kérte egyes termékkategóriák tekintetében a felső határ bevezetését az olyan országok esetében, amelyek az utolsó negyedévben hozzáférnek a maradványkontingensekhez. Néhány fél emellett kérte egyrészt a meglévő felső küszöbértékek csökkentését két termékkategóriában, másrészt annak a lehetőségnek a teljes megszüntetését, hogy az országok hozzáférhessenek a maradványkontingenshez az időszak utolsó negyedévében. Ugyanígy mások javasolták az egyes országok általi kontingensfelhasználás országspecifikus a bináris opcióknak érdemes elhinni maradvány felső korlátozásának bevezetését, illetve azt, hogy csak az előző negyedévből átvitt fel nem használt mennyiség vonatkozásában lehessen hozzáférni a maradványkontingenshez.

Néhány fél továbbá kérte, hogy az országspecifikus kontingensekkel rendelkező országok késedelem nélkül hozzáférhessenek a maradványkontingensekhez az országspecifikus kontingensük kimerülésekor, és ne kelljen megvárniuk az időszak utolsó negyedévét. A Bizottság így most pontosabban és megbízhatóbban tudta értékelni a mindenkori behozatali tendenciákat - a mennyiséget és a származási helyet tekintve - a maradványkontingensek vonatkozásában az egyes kategóriák esetében.

Ebben a tekintetben a Bizottság egyrészt kiszámította a maradványkontingensek átlagos felhasználását összességében és származási hely szerint mind a négy negyedévben, amikor az országspecifikus kontingenssel rendelkező országok még nem tudtak hozzáférni a maradványkontingenshez.

Ehelyett lehetővé kell tenni, vagy nem, a maradványkontingenshez való hozzáférést az időszak utolsó negyedévében a maradványkontingens jelenlegi felhasználóira jellemző mindenkori szokásos felhasználás alapján, ahogy az az előző preambulumbekezdésben olvasható. Ennek megfelelően a Bizottság három különböző rendszert dolgozott ki, amelyek valamennyi termékkategória esetében a maradványkontingenshez való hozzáférés három különböző rendszerének felel meg.

Ez a három rendszer a megfigyelt kiszorító hatások mértékéről függ, kivéve az 1. A kategória esetében, amelyek megfelelő vámkontingenskezelő rendszerrel rendelkeznek lásd a 3. Emellett a negyedik negyedévben ezekben a kategóriákban a nagyobb exportáló országok magatartása egyértelműen és indokolatlanul kiszorította a kisebb beszállító országok korábban szállított mennyiségének egészét vagy egy részét.

Ebben az esetben a származási hely tekintetében a hagyományos kereskedelmi forgalom hatékony fenntartása céljából a Bizottság szerint meg kell tiltani, hogy az országspecifikus kontingensekkel rendelkező országok továbbra is hozzáférjenek a maradványkontingenshez az intézkedések harmadik évének negyedik negyedévében. A hozzáférés megszűnik az alábbi kategóriák esetében: 5. A maradványkontingens negyedévenkénti átlagos felhasználása ezekben a kategóriákban egyértelműen mutatja, hogy a fel nem használás kockázata nagyon alacsony.

Így továbbra is indokolt a nagyobb exportáló országok általi hozzáférés a negyedik negyedben.