Truster K 101 Opciós Kereskedelmi Titok, Opciók 0 1-től True Color lap (Szín kiválasztása párbeszédpanel)


Ez a jog nem érinti az eurorendszer azon egyéb jogait, amelyek alapján jogosult a monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó információkat kérni.

Truster K 101 Opciós Kereskedelmi Titok

Az eurorendszer által ügynökségnek minősített szervezetek listája közzétételre kerül az EKB honlapján; 3. Létezhetnek továbbá olyan jogok, illetve egyéb eszközök, amelyek biztosítják a hozamok törlesztését, illetve időbeni Truster K 101 Opciós Kereskedelmi Titok az értékpapír-tulajdonosok között.

Truster K 101 Opciós Kereskedelmi Titok

Az eszközfedezetű értékpapírokat általában olyan külön e célra létrehozott befektetési céltársaság bocsátja ki, amelynek a kérdéses pénzügyi eszközök az átruházást kezdeményező eszköztulajdonostól vagy az eladótól jutottak a birtokába. Ebben a tekintetben az eszközfedezetű értékpapírokhoz fűződő fizetések elsősorban a mögöttes eszközök által generált pénzforgalomtól és az időbeni fizetést biztosító egyéb jogoktól mint a likviditási konstrukciók, garanciák, vagy egyéb, úgynevezett hitelminőség-javító jellemzők függenek; 4.

Az értékpapírok őrizhetők fizikai, azonban immobilizált formában vagy dematerializált formában amely esetben csak elektronikus adatokként léteznek ; 8.

Truster K 101 Opciós Kereskedelmi Titok

Truster K 101 Opciós Kereskedelmi Titok kifejezés kiterjed a jumbo kötvényekre, a hagyományos fedezett kötvényekre és egyéb fedezett kötvényekre; A hitelkövetelések közé tartoznak a Schuldscheindarlehenek és a holland regisztrált magánszemélyektől származó, államháztartással, illetve más elfogadható adósokkal szembeni, állami garanciával megerősített követelések például lakásszövetkezetek is; Amennyiben kereskedési ár sem áll rendelkezésre, úgy az árat a műveletet lefolytató NKB határozza meg, figyelembe véve az irányadó piacon az adott eszközre legutoljára érvényes árat; c a piaci értékkel nem rendelkező eszközök esetében bármilyen egyéb ésszerű értékelési módszer alkalmazható; d amennyiben az NKB az eszközöket, illetve az egyenértékű eszközöket a felszámolási érték megállapításának a napja előtt piaci áron eladta, úgy az eladásból az eladással kapcsolatban felmerült minden indokolt költség, díj és kiadás levonása után származó nettó bevétel, a számítások elvégzése és az összegek meghatározása az NKB feladata; A székhely szerinti NKB megengedheti ezen eszközök más meghatározott elfogadható eszközökkel való felváltását, feltéve, hogy azok fedezetként megjelölésre kerültek és az adott művelet céljára megfelelőek; A maradványérték nem minősül lízingkövetelésnek; Az összevont fedezetértékelési pooling rendszerekben fedezetkiegészítési felhívásra csak alulfedezettség esetén kerül sor, míg az olyan rendszerekben, amelyben az eszközöket egyedi ügyletekhez rendelik earmarkingszimmetrikus fedezetkiegészítési felhívásokra kerül sor, e módszerek további leírása a székhely szerinti NKB nemzeti dokumentációjában található; Visszavásárlási megállapodások vagy swapok esetén a lejárat napja megegyezik a visszavásárlás napjával; A visszavásárlási ár megegyezik a vételár és a likviditási támogatásra a művelet futamideje alatt felszámolt kamatnak megfelelő árkülönbözet összegével;