Kereset az interneten 1-től


Munkaügyi per - Ilyenek például a munkabérrel kapcsolatos, a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatásokkal kapcsolatos, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos perek felmondás jogellenességének jogkövetkezménye iránti perek, stb.

kereset az interneten 1-től

A munkaügyi pert keresetlevéllel kell megindítani. Munkaügyi perben — ha jogi képviselő nélkül jár el - kizárólag formanyomtatványon nyújthatja be a keresetét, nem fogalmazhatja, szerkesztheti meg önállóan.

kereset az interneten 1-től

Munkaügyi perben a peres feleknek nem kötelező jogi képviseletet igénybe venniük. Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes törvényszéken, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

kereset az interneten 1-től

A munkaügyi perekben A fellebbezéseket az ítélőtáblák bírálják el. Több kereseti kérelem esetén, ha valamelyik kereseti kérelem elbírálása munkaügyi perre tartozna, a pert az illetékes törvényszéken a munkaügyi perben eljáró tanács bírálja el.

kereset az interneten 1-től

A jogi képviselet változatlanul nem kötelező a munkaügyi perekben! Az általános szabályok mellett a munkaügyi pert a munkavállaló megindíthatja azon törvényszék előtt is, amelynek illetékességi területén: saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye van, vagy amelynek illetékességi területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett. A munkavállaló számára kedvező új rendelkezés, hogy a munkáltató felperes a pert kizárólag a munkavállaló kereset az interneten 1-től belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja meg.

kereset az interneten 1-től

Munkaügyi perben továbbra sincs helye illetékességi kikötésnek! A

kereset az interneten 1-től