Befektetési jelző


Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kultúra Mi magyarul a neinvestičný fond? A rendszerváltozás után számos olyan szervezet jött létre, amelyek célja egyének vagy más szervezetek támogatása, ezek közé tartoznak az A magyarországi eredetű szövegekben, ottani szervezetre vonatkoztatva ugyanakkor e kifejezéssel nem találkozunk.

befektetési jelző

Bár egyes szlovákiai neinvestičný fond-ok angol nevében sok pénzt keresni itt non-capital fund szerepel, egyéb, például európai uniós befektetési jelző a non-investment fund néven említik őket, ezt a kifejezést pedig a magyar anyagokban közjogi alapítvány-nak fordítják.

A magyarországi törvények értelmében viszont közjogi alapítványt magánszemély nem alapíthat, szemben a neinvestičný fond-dal.

#A KÖZÖSSÉGI BEFEKTETÉS

Továbbá zavaró lehet, ha a szlovák fond azaz alap helyett a nadáciá-nak megfelelő alapítvány szót használjuk. Ezért a neinvestičný fond magyar neveként nem javasoljuk a közjogi alapítvány kifejezést. Ezek nyilván a szlovák neinvestičný fond lefordításával jöttek létre. Mivel azonban terminologikus jellegű kifejezésről van szó, a magyar terminológiaalkotási szabályok szempontjából is érdemes megvizsgálnunk.

befektetési jelző

A nem tagadószót tudvalevőleg külön írjuk attól a szótól, amelyre vonatkozik, terminusokban viszont az egybeírás a megszokott: nemkapitalista, nemfém, nemvezető anyag, nemvizes oldószer stb. E jelzős szerkezetek mintájára tehát inkább az egybeírt formát javasoljuk. Létezik azonban egy, a tárgyalt kifejezéshez tartalmilag is közel álló szerkezet, a nem kormányzati szervezet angolul non-governmental organization, befektetési jelző mimovládna organizáciaamely ugyan a helyesírási szótárakban befektetési jelző nem szerepel, ám egyéb forrásokban nagyrészt különírják.

befektetési jelző

A kifejezést rendszerint összefoglaló értelemben használják, tehát nem kormányzati szervezetek-ről írnak és beszélnek. A neinvestičný fond ellenben egy szervezettípus neve, ezért nem szükségszerű, hogy a két kifejezés írásmódja azonos legyen. Most vizsgáljuk meg a nembefektetési alap kifejezést jelentéstani szempontból is!

befektetési jelző

Az alap szó jogi értelemben valaminek a megvalósításához szükséges, ill. Ennélfogva a magyarban az alap főnév jelzője szokta kifejezni a célt, gyakran tömörített formában, pl. Ha tehát az alap szó befektetési jelző nem áll a befektetési jelző, ezt az jelzi, hogy nem profitszerzési, hanem egyéb céllal jött létre, vagyis a nembefektetési jelző kitétele valójában felesleges.

Bizonyos esetekben — például egy szervezet jogi formájának meghatározásakor — azonban szükséges lehet a jelzővel történő pontosítás. A nembefektetési jelző — mint láttuk — a közmagyarban egyelőre nem használatos, azonkívül írásmódja is gondot befektetési jelző, ezért célszerűbb volna helyette mást választani.

Definíciója szerint az investičný fond nem profitorientált jogi személy, ezért a magyarban befektetési jelző a nonprofit befektetési jelző kifejezést.

  1. English Ki lehet közösségi befektető, és mivel jár a közösségi befektetés?
  2. Vospar bináris opciók minimális betét
  3. A befektetési alap kategorizálás módszere | ugyesgyerek.hu
  4. Befektetési Abc Befektetésekkel kapcsolatos fogalmak magyarázata.
  5. Regisztrálj befektetőnek az e-mail címeddel, Facebook- vagy LinkedIn-fiókoddal.
  6. Mi magyarul a neinvestičný fond? | Új Szó | A szlovákiai magyar napilap és hírportál

A nonprofit szó használata mellett főleg az szól, hogy a nembefektetési jelzőnél informatívabb, mivel jól illeszkedik a nonprofit szervezet, vállalkozás, alapítvány stb. Támogassa az befektetési jelző. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.

Az ujszo.

Miért érdemes befektetési alapba fektetni?

Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.

befektetési jelző

Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Mik azok a befektetési alapok?

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra.