fiókom
Belépés Regisztráció

A kosár üres

Az eladó adatai:

Cégnév: AH GROUP SOLUTIONS Kft.
Cím: 1047 Budapest, Váci út 15-19. 2. em. 209.B.
Telefon: +36-1-788-7018
E-mail: office@aquariushand.com
Adószám: 23933066-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-985278

A weboldal tulajdonosa (üzemeltetője):

Cégnév: AH GROUP SOLUTIONS Kft.
Cím: 1047 Budapest, Váci út 15-19. 2. em. 209.B.
Telefon: +36-1-788-7018
E-mail: office@aquariushand.com
Adószám: 23933066-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-985278


A weboldal tárhelyszolgáltatója:

Cégnév: AionNEXT Kft.
Cím: 1047 Budapest, Váci út 19.
E-mail: info@aion.com
Adószám: 13482291-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-737520


Regisztráció

A webáruházban a megrendeléshez  ugyesgyerek.hu-s regisztráció szükséges. A regisztrációval egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket és Üzletszabályzatot.  Ha korábban már regisztrált, akkor elegendő belépnie.

A webáruház jogosult visszautasítani vagy megszüntetni bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg vásárláskor az adatlapon vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A regisztrált felhasználó az áruházi regisztrációját bármikor írásban, a vevőszolgálatnak küldött email útján megszüntetheti.

A regisztrált felhasználó amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy a vevőszolgálat részére hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában küldjön, a későbbiekben a vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni.

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.

A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.

A termékekről

A webshopban kizárólag új termékek vásárolhatóak, eredeti, bontatlan csomagolásban.

A termékhez adott ismertető leírás esetleges pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni. Az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket továbbítjuk a fordító és a gyártó felé. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termék adataiban a változás joga fenntartva. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Olyan játékok esetében, melyeket nem tartunk állandóan készleten, vagy készletünk kifogyott, előfordulhat, hogy a beszállítóink már nem tudnak minket az adott termékkel kiszolgálni - ilyen esetben tájékoztatjuk vásárlóinkat, és lehetőség szerint helyetesítő terméket ajánlunk.

Garancia, szerviz

Az egyes játékokra vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

A jótállási igény a kifizetést igazoló bizonylattal érvényesíthető.

A jótállás időtartama a fogyasztó részére történő átadástól számított egy év.

Nem érvényesíthető a garanciális igény, ha a hiba a rendeltetésellenes vagy a játékszabályban, illetve kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye, vagy a terméket más már javította, illetve ha a javítás lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.

Megrendelés

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti/melletti kosár gombra kattintva lehet feladni a megrendelést, a kosárban megtekinthetők a kiválasztott termékek, és van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát. Csak abban az esetben lehet a megrendelést cégünknek elküldeni, ha a feltételeket (elolvasás után) a vevő elfogadta és jóváhagyta.

A megrendelés elküldése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott vevőszolgálatunkhoz. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.

A megrendelést vevőszolgálatunk visszaigazolja.

A vásárlástól való elállás joga

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is.

A vevő az áru átvételét követő tizennégy munkanapon belül, ha a termék bontatlan, sértetlen, akkor indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatérítjük. A vételárat kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén térítjük vissza.

Szállítás

- Házhoz szállítás: A szállítás országosan, hétfőtől péntekig kérhető. A várható házhozszállítási időről a megrendelt játékok termékoldalán tájékozódhat. A megrendelt termékek kiszállítását alvállalkozókon keresztül vállaljuk. A házhozszállítás díja 0-14 999,- Ft-os rendelési értékig bruttó 990,- Ft. A házhozszállítás bruttó 15.000,- Forintos kosárérték felett ingyenes.

A vevő a megrendelőlap kitöltésekor nyilatkozik arról, hogy házhozszállítást kér vagy PickPack pontokra kéri a termékek kiszállítását. A termékek házhoz szállítását Budapesten és vidéken egyaránt, hétfőtől-péntekig, 8.00-18.00 óráig tudjuk teljesíteni.

Az szállítás esetleges költsége külön tételként jelenik meg a számlán.

A megrendelés módosítására a megrendelés leadása után már nincs lehetőség.

A vevő biztosítja a kiszállított, házhoz szállított termék(ek) átvételét, és azok átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé.

Amennyiben a vevő a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli. A fenti szállítási feltételek és díjak kizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.

Számlázás, fizetési módok

A számla tartalmazza a szállítási költséget is, és a megrendelt termékek összértéke nem éri el az ingyenes szállítást magával hozó rendelési értéket. A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

- Házhoz szállítás esetén az áru átvételekor, készpénzben a szállítónál.

Adatvédelemi nyilatkozat

Számunkra kiemelt fontosságú a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezettek vagyunk maga a felhasználó, és a vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően vállalkozásunk elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva az általunk kezelt adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Az alvállalkozók az átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

Kiemelt fontosságú jogszabályok:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az adatokat minden módon védjük., különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat saját belső felhasználására, anonim statisztikák készítése céljából elemezhetjük.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a fent meghatározott célok érdekében kezeljük, feldolgozzuk, tároljuk.

A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, valamint tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

Felelősségkorlátozás

A oldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Nem felelünk a vis maiorból eredő, vagy egyéb, a Játékbolt irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,

az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

az információtovábbítási késedelemből adódó,

vírusok okozta,

szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

Nem vállalunk felelősséget továbbá azon technikai hibákért. melyek következtében a termékek hibás adatokkal tekinthetőek meg az oldalon, különös tekintettel az árakra, és a termékek képeire.

Eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes, és az kerül felszámításra.

Szerzői jogok

A weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

Ezen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba a www.ugyesgyerek.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ugyesgyerek.hu weboldalon található elektronikus áruházában keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződési feltételekben meghatározott Felek között jön létre.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, ezt Vevő tudomásul veszi. A jelen ÁSZF-ben foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

catalog-product-view